Resultatenrekening

(in miljoen €)H1 2014H2 2014H1 2015
Omzet4.012,04.113,35.048,1
Andere bedrijfsopbrengsten19,027,725,8
Bedrijfsopbrengsten4.031,14.141,05.074,0
Verbruikte handelsgoederen, grond- en hulpstoffen-3.394,6-3.495,7-4.336,5
Bezoldigingen en personeelsvoordelen-310,3-293,0-326,8
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen-73,8-88,5-100,1
Andere bedrijfskosten-148,2-167,8-187,7
Bedrijfskosten-3.926,9-4.045,1-4.951,2
Opbrengsten / verliezen van andere financiële activa0,49,40,2
Bedrijfsresultaat104,5105,3123,0
Financiële baten2,71,31,8
Andere financiële lasten-9,3-9,8-9,9
Wisselkoersverliezen en -winsten-9,32,8-7,3
Aandeel in het resultaat van de ondernemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode6,313,47,0
Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting95,0113,0114,6
Belastingen op het resultaat-22,0-22,4-28,5
Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten73,090,686,1
Resultaat uit stopgezette bedrijfsactiviteiten *12,71,87,6
Resultaat van de periode85,792,493,6
waarvan minderheidsbelangen4,33,23,5
waarvan aandeel van de Groep81,589,190,1
(in € / aandeel)
Winst per aandeel uit bedrijfsactiviteiten, basisberekening0,630,820,76
Totale winst per aandeel, basisberekening0,750,830,83
Winst per aandeel na verwatering uit bedrijfsactiviteiten0,630,810,76
Totale winst per aandeel na verwatering 0,740,830,83
Dividend per aandeel 0,500,500,50
* Toerekenbaar aan aandeelhouders van deze bedrijven

We use cookies on our website. To learn more about cookies, how to use them on our site and how to change your cookies settings, please read our cookie policy. By accepting you are giving your consent to our use of cookies in accordance with our cookies policy.