Umicore Group

(in miljoen €)H1 2014H2 2014H1 2015
Omzet4.355,44.473,15.441,5
Inkomsten (metaal niet inbegrepen)1.207,21.173,41.348,9
Recurrente EBITDA221,2221,0260,0
Recurrente EBIT138,3135,3171,1
waarvan geassocieerde ondernemingen13,315,18,7
Niet-recurrente EBIT-9,4-12,2-29,8
IAS 39 effect op EBIT-3,60,9-3,4
Totale EBIT125,3124,0137,9
Recurrente operationele marge10,4%10,2%12,0%
Gemiddelde gewogen nettorente1,26%1,86%1,56%
Recurrente belastingsgraad22,23%21,39%23,81%
Recurrent nettoresultaat, aandeel van de Groep94,898,3130,6
Nettoresultaat, aandeel van de Groep81,589,190,1
Onderzoek- & Ontwikkelingskosten73,969,573,0
Investeringen72,2130,299,9
Netto toename/afname van de kasstromen vóór financieringsoperaties118,621,344,3
Totaal der activa van de bedrijfsactiviteiten, einde periode3.658,63.851,44.152,4
Eigen vermogen van de Groep, einde periode1.661,81.704,61.790,2
Geconsolideerde netto financiële schuld uit bedrijfsactiviteiten, einde periode202,4298,3314,2
Schuldratio , einde periode10,6%14,6%14,6%
Gemiddelde nettoschuld / recurrente EBITDA47,2%56,6%58,9%
Aangewend kapitaal, einde periode2.195,82.335,32.429,6
Aangewend kapitaal, gemiddelde2.214,72.265,52.382,4
Rendement op aangewend kapitaal (ROCE)12,5%11,9%14,4%
Personeelsbestand, einde periode14.21014.07414.101
waarvan geassocieerde ondernemingen3.8903.7063.709
Frequentiegraad van arbeidsongevallen2,291,772,92
Ernstgraad van arbeidsongevallen1,780,080,08

We use cookies on our website. To learn more about cookies, how to use them on our site and how to change your cookies settings, please read our cookie policy. By accepting you are giving your consent to our use of cookies in accordance with our cookies policy.