(in miljoen €)30 / 06 / 201431 / 12 / 201430 / 06 / 2015
Vaste activa1.558,11.710,51.620,8
Immateriële vaste activa 216,8266,1256,0
Materiële vaste activa1.000,11.061,7993,6
Deelnemingen opgenomen volgens de vermogensmutatiemethode200,3208,8190,0
Financiële activa beschikbaar voor verkoop20,550,350,0
Leningen5,01,22,5
Handels- en overige vorderingen16,817,616,2
Uitgestelde belastingactiva98,5104,8112,6
Vlottende activa2.100,62.140,92.056,1
Toegekende leningen6,56,96,2
Voorraden1.094,81.182,91.107,8
Handels- en overige vorderingen847,2827,0859,7
Terug te vorderen belastingen28,034,332,9
Financiële activa beschikbaar voor verkoop---
Kas en kasequivalenten124,189,849,5
Activa uit stopgezette activiteiten--475,5
Totaal der activa3.658,63.851,44.152,4
Eigen vermogen1.706,11.750,11.842,2
Eigen vermogen van de groep1.649,41.694,41.770,1
Kapitaal en uitgifttepremies502,9502,9502,9
Overgedragen resultaten en reserves1.661,71.458,31.475,9
Omrekeningsverschillen en overige reserves-162,9-136,0-111,5
Eigen aandelen-352,2-130,9-97,2
Minderheidsbelangen44,245,351,5
Elementen van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten van de stopgezette activiteiten12,410,520,7
Schulden op meer dan één jaar478,9494,0479,8
Voorzieningen voor personeelsvoordelen287,6331,7325,3
Financiële schulden57,222,637,5
Handels- en overige schulden23,821,519,2
Latente belastingpassiva14,717,54,0
Voorzieningen 95,6100,793,9
Schulden op ten hoogste één jaar1.473,71.607,31.572,7
Financiële schulden269,3365,5386,1
Handels- en overige schulden1.111,81.148,61.078,0
Te betalen belastingen65,064,073,8
Voorzieningen 27,629,234,8
Passiva uit stopgezette activiteiten--257,7
Totaal der passiva3.658,63.851,44.152,4

We use cookies on our website. To learn more about cookies, how to use them on our site and how to change your cookies settings, please read our cookie policy. By accepting you are giving your consent to our use of cookies in accordance with our cookies policy.