Gegevens per aandeel

(in €/aandeel)H1 2014H2 2014H1 2015
Totaal aantal uitgegeven aandelen, einde periode120.000.000112.000.000112.000.000
waarvan uitstaande aandelen108.557.698108.085.728108.960.216
waarvan aandelen in eigen bezit11.442.3023.914.2723.039.784
Gemiddeld aantal uitstaande aandelen
basisberekening109.224.562106.944.319108.530.176
na verwateringseffect109.643.150107.334.060109.099.959
Recurrente winst per aandeel0,870,921,20
Winst per aandeel volgens basisberekening0,750,830,83
Winst per aandeel na verwateringseffect0,740,830,83
Dividend*0,500,500,50
Netto toename/afname van de kasstromen vóór financieringsoperaties, basisberekening1,090,200,41
Totaal der activa van de bedrijfsactiviteiten, einde periode33,7035,6338,11
Eigen vermogen van de Groep, einde periode15,3115,7716,43
* Interim-dividend voor H1 en verschil met jaarlijks dividend voor H2.

We use cookies on our website. To learn more about cookies, how to use them on our site and how to change your cookies settings, please read our cookie policy. By accepting you are giving your consent to our use of cookies in accordance with our cookies policy.