Dividendinformatie

Het beleid van Umicore is erop gericht om wanneer mogelijk een jaarlijks dividend uit te keren dat stabiel blijft of toeneemt ten opzichte van het jaar tevoren.

Op 5 augustus 2010, heeft de Raad van Bestuur beslist om een interim-dividend uit te betalen. Het interim-dividend komt overeen met de helft van het totale dividend dat voor het volledige voorgaande jaar werd uitbetaald. Het verschil tussen het interim-dividend en het totale dividend voor het jaar (zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur en afhankelijk van de goedkeuring door de aandeelhouders) zal na de Algemene Vergadering worden uitbetaald.

De Raad van Bestuur heeft  een bruto interim dividend goedgekeurd van € 0,50 per nieuw aandeel (ISIN BE0003884047), wat overeenkomt met de helft van het dividend dat werd uitbetaald met betrekking tot de resultaten van 2014. Na aftrek van roerende voorheffing, resulteert dit in een netto dividend van € 0,375 per aandeel. Het interim dividend zal vanaf 3 september 2015 uitbetaald worden.

Wat betreft de tienden van oude aandelen (ISIN BE0003628039) die nog in omloop zijn, ontvangen deze een bruto dividend van € 0,25 tegen afgifte van coupon nr. 30.

De System Paying Agent voor de uitbetaling van het interim dividend 2015 is:

KBC Bank
Havenlaan, 2
1080 Brussel

Wij herinneren u eraan dat sinds de splitsing van het gewone aandeel Umicore, 2 tienden van oude aandelen recht geven op één nieuw aandeel.

We use cookies on our website. To learn more about cookies, how to use them on our site and how to change your cookies settings, please read our cookie policy. By accepting you are giving your consent to our use of cookies in accordance with our cookies policy.