Aandeelhouderschap

Aantal aandelen

Het totale aantal aandelen van Umicore bedraagt 112.000.000. Het totale aantal stemrechten bedraagt 224.000.000.

Aandeelhouderschap

Umicore heeft gemeld dat het op 28 augustus, 3.04% in eigen vermogen hield, zoals vermeld op de volgende verklaring.

Medegedeeld aandeelhouderschap:

Umicore 3,04% Verklaring
Norges Bank 3,06% Verklaring
Capfi Delen Asset Management NV 3,08% Verklaring
BlackRock Inc. 5,03% Verklaring
Groep Brussel Lambert, de familiale Trust Desmarais, Albert Frère en LTI Two S.A. 15,00% Verklaring

Een historisch overzicht is hier beschikbaar.

De eigenlijke free float bedraagt 100% (Euronext definitie)

Historisch is een groot deel van de ‘free float’ aandelen altijd in handen geweest van Belgische institutionele en particuliere beleggers. De voorbije jaren werd evenwel een inspanning geleverd om de aandeelhouderbasis van Umicore te verruimen. Hoewel Belgische financiële instellingen belangrijke aandeelhouders blijven van de onderneming, wint de beleggersbasis in het VK aan belang en ook in de Noord-Amerika wordt een snelle groei genoteerd. Voorts is ook het belang van Europese beleggers buiten België de laatste jaren toegenomen.

Verplichte verklaring van aandeelhouderschap

De statuten van Umicore bepalen dat elke aandeelhouder die over een stemrecht van 3% of meer van de bestaande stemrechten beschikt, dit moet melden aan Umicore en aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze verplichting geldt ook voor elke vermindering van het aandeelhouderschap tot onder de eerste drempel van 3% of verhoging boven de eerste drempel van 3% en de daaropvolgende drempel van 5% evenals alle veelvouden van 5%.

Volgens de huidige Belgische wetgeving inzake transparantie (Wet van 2 mei 2007 – Koninklijk Besluit van 14 februari 2008) bedraagt de noemer die gebruikt moet worden voor de kennisgevingen 224.000.000 stemrechten.

U kan alle benodigde informatie vinden in de praktijkgids “FSMA_2011_08 ” van 10 novemrber 2011 die beschikbaar is op de website van de FSMA, evenals het nieuwe aangifteformulier TR-1 BE (http://www.fsma.be/~/media/Files/forms/TR-1BE-NL.ashx), uitgegeven door de FSMA, dat gebruikt moet worden

Het behoorlijk ingevulde document moet vervolgens langs elektronische weg doorgestuurd worden naar:

  • FSMA via TRP.Fin@fsma.be Het wordt aanbevolen om in het voorwerp / subject van de e-mail de datum van overmaking, het voorwerp en de naam van de emittent te vermelden en vervolgens, omwille van de rechtszekerheid, het formulier ook per fax te verzenden naar: +32 2 220 59 12.
  • Umicore, op het volgende adres: transparency.declaration@umicore.com, (Contact : Claire Duponcheel + 32 2 227 71 28 - claire.duponcheel@umicore.com) en vervolgens, omwille van de zekerheid, het formulier ook per fax te verzenden naar: +32 2 227 79 03.

Wij raden u eveneens aan om de website van de FSMA te bezoeken voor bijkomende informatie: http://www.fsma.be/nl/Supervision/fm/gv/ah/circah/ov.aspx

We use cookies on our website. To learn more about cookies, how to use them on our site and how to change your cookies settings, please read our cookie policy. By accepting you are giving your consent to our use of cookies in accordance with our cookies policy.