Toezicht

Regulerend toezicht

Als emittent van beursgenoteerde aandelen is Umicore onderworpen aan de vereisten van Euronext Brussels. In België staat Umicore ook onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Commissaris

Umicore voert een specifiek beleid inzake de onafhankelijkheid van de commissaris. Dit beleid legt de taken en verantwoordelijkheden van de vennootschap en de commissaris vast inzake onafhankelijkheid, uitsluiting van bepaalde assistentieopdrachten en de controle op de vergoeding van de commissaris.

Het mandaat van de commissaris verstrijkt op de Gewone Algemene Vergadering van 2014.

Gedragscode

Umicore hanteert een Gedragscode voor alle medewerkers, vertegenwoordigers en leden van de Raad. Deze Code is fundamenteel voor het creëren en behouden van een vertrouwens- en professionele relatie met de belangrijkste belanghebbenden van de onderneming, namelijk haar personeelsleden, handelspartners, aandeelhouders, overheidsdiensten en het publiek.

Het belangrijkste doel van de Gedragscode van Umicore is ervoor te zorgen dat alle personen die optreden in naam van Umicore hun activiteiten uitvoeren op een ethische manier, in overeenstemming met de wetten en reglementen en met de normen die Umicore bepaalt op basis van haar huidige en toekomstige beleidslijnen, richtlijnen en regels.

Bijlage 5 van het Deugdelijk Bestuur Handvest bevat een specifiek beleid betreffende de toepassing van de Belgische wetgeving met betrekking tot marktmanipulatie en handel met voorkennis.

We use cookies on our website. To learn more about cookies, how to use them on our site and how to change your cookies settings, please read our cookie policy. By accepting you are giving your consent to our use of cookies in accordance with our cookies policy.