Deugdelijk bestuur

Umicore is ervan overtuigd dat een goed systeem van deugdelijk bestuur een noodzakelijke voorwaarde is om haar succes op lange termijn te waarborgen. Dit veronderstelt een afdoende beslissingsprocedure waarbij de verantwoordelijkheden duidelijk vastgelegd zijn. Zij moet een ideaal evenwicht bieden tussen ondernemingscultuur op het niveau van de business units en een zeer doeltreffend stuur- en controleproces.

In dit verband heeft Umicore een Corporate Governance Charter uitgewerkt volledig in lijn met de aanbevelingen van de Belgisch Corporate Governance Code. Het Corporate Governance Charter is het referentiedocument die elke bestuursstructuur, procedure en beleid in voege bij Umicore beschrijft.

U kan meer gedetailleerde informatie vinden in ons jaarverslag.

We use cookies on our website. To learn more about cookies, how to use them on our site and how to change your cookies settings, please read our cookie policy. By accepting you are giving your consent to our use of cookies in accordance with our cookies policy.